Ga naar de inhoud

Sourcing van medewerkers

Frisse Blikken is een bedrijf met meer dan 100 medewerkers en veel verschillende projecten. Naarmate ze nog groter worden, wordt het steeds moeilijker om alle medewerkers handmatig aan de prospects te koppelen. Hun uitdaging: kun je een tool maken om de medewerkers automatisch te matchen met onze prospects?

 • Met deze tool wordt de beschikbaarheid van je team gekoppeld aan je verkoopsysteem om prospects automatisch te matchen met medewerkers. Met één druk op de knop krijg je een duidelijk overzicht van wie welke prospect zou kunnen vervullen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we:
  • Alle gegevens van prospects geëxtraheerd
  • Alle gegevens van werknemers geëxtraheerd
  • Alle gegevens in de database verzameld en geordend
  • Koppeling van prospects aan de beschikbare medewerkers
  • Stuur kalenderblokken naar de agenda van de werknemer

Frisse Blikken bespaart nu minimaal 1 uur per week op de sourcing van haar medewerkers en loste de handmatige fouten bijna volledig op